Toz Toplama

TOZ TOPLAMA

TOZ TOPLAMA NEDİR?

Endüstriyel tesislerde , üretime bağlı olarak imalat esnasında ortaya çıkan veya işletme sırasında meydana gelen toz partikülleri hem çevreyi hem de çalışan sağlığını tehdit etmektedir. Özellikle çalışma alanına yayılan ve gözle görülemeyen bu tozlar akciğer ve solunum sisteminde hasara yol açar. İnsan ve çevrenin sağlığı için ortama yayılan tozun toplanmasında toz toplamanın önemi çok büyüktür.

Tozun kaynağından emilmesi ve toz toplama sisteminde filtre edilerek , kirli havayı zararsız bir şekilde atmosfere atılmasına Toz Toplama denir. Toz toplama sayesinde mahaldeki havanın kalitesi artar ve çalışan personelin verimliliği artar. Toz toplama genel bir başlık olup, Toz toplama sistemleri bu başlığın alt grubudur. Toz toplama sistemleri derken ; yerinde yapılan keşif sonucu mühendislerimizin size sunduğu makineler alt grupları oluşturur. Örneğin , Jet pulse torbalı filtre , torbalı filtre, sulu filtre ,kartuş filtre gibi…

Birçok fabrikada üretimin bir parçası olarak oluşan ve çalışma ortamına yayılan toz partikülleri, üretim ortamında istenmeyen olumsuz durumlara yol açmaktadır.  Bunkar Makina olarak, bu istenmeyen olumsuz durumu ortadan kaldırmak ve çevre kirliliğine engel olmak için şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen endüstriyel toz toplama ve filtrasyon sistemlerimiz ile üretim ortamında meydana gelen toz partiküllerini çalışma ortamına yayılmadan toplanmasını sağlıyoruz. Bu sistemde tozun cinsine, yapısına, tanecik boyutuna, kütlesel ağırlığına ve toz yoğunluğuna göre belirlenen uygun filtreler kullanılmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda oldukça tecrübeli olan şirketimiz ile fabrika ortamlarında meydana gelen tüm emisyon ve çevre kirliliğini önlüyoruz.

bunkar makina toz toplama sistemleri

Sanayi, fabrika gibi endüstriyel tesislerde üretim esnasında havaya birçok toz partikülleri, duman veya gaz yayılmaktadır. Bu ortaya çıkan toz, duman ve gaz hem çevre sağlığını hem de insan sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir. Her işletme kendisi için çalışan personellerinin sağlığından sorumludur. Bu sebepten dolayı toz toplama sistemlerinin kullanılması gerekir. Bu tür ortaya çıkan toz tanecikleri, duman veya gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu ortamda çalışan insanlar için gerekli önlemler alınmazsa akciğer ve solunum sistemi gibi ciddi rahatsızların yaşanması kaçınılmaz olur. Firma olarak bu olumsuz durumların önüne geçmek için sizlere toz toplama sistemlerini sunmaktayız. Bu sistemler alanında uzman mühendisler tarafından tasarlanmakta ve yine bizler tarafından imal edilmektedir.

Endüstriyel alanlarda ortaya yani havaya yayılan tozun, dumanın veya gazın ciddi olumsuz etkileri vardır. İnsan sağlığına zararlı olduğu gibi çevre kirliliğine de sebep olmaktadır. Toz toplamanın bu konudaki rolü epey büyüktür. Ortamdaki zararları tozları bir ortama aktararak diğer adımda filtreleme yapılmasına olanak sağlamaktadır. Üretim alanında ortaya çıkan bu zararlı maddelerin hiçbir şekilde temizlenmemesi ve ortamdan uzaklaştırmaması faaliyet alanı için ciddi sorun olmaktadır. Bu ortaya çıkan tozun, dumanın ve gazın ortamdan uzaklaştırılması için toz toplama sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Endüstriyel toz toplama makinesi ile bu zararlı maddeleri üretim alanından uzaklaştırabilmeniz mümkündür. Havalandırma sistemlerinin en önemli yapılarından biri olan toz toplama sistemleri günümüzde pek çok alanda tercih edilmektedir.

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

Fabrika, sanayi gibi endüstriyel işletmelerde imalat esnasında ortaya yoğun toz ve duman çıkmaktadır. Üretim alanında çalışan insanlar bu yoğun toz ve dumana maruz kalmaktadır. Bu olumsuz durum sürekli tekrarlandığında akciğer ve solunum sisteminde ciddi hasarlar bırakmaktadır. Toz toplama sistemleri kullanılarak, bu tür sağlığı ciddi şekilde etkileyen durumların önüne geçilmesi mümkündür. Firmamız, siz değerli müşterilerine toz toplama ve filtre sistemleri ile ilgili her türlü desteği vermektedir. Firmamızda bulunan tüm üretimler kendi imalatımız olmakla birlikte hem satış öncesi hem de satış sonrası tüm süreçte uzman kadromuz sizlerin yanındadır. Üretim esnasında çalışma ortamına yayılan yoğun toz ve dumanın her gün düzenli olarak havadan temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlem toz toplama sistemleriyle çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Yoğun toz ve duman insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını korumak herkesin sorumluluğu altındadır. Bu yüzden endüstriyel alanlarda çalışanların sağlığının korunması ve çevrenin temiz tutulması gerekmektedir. Bunkar Makina olarak, toz toplama makinelerinin kurulum sürecinden çalışmasına kadar her aşamada sizlerin yanında olmaktayız. Firmamız bünyesinde her türlü tesise uygun toz toplama makinesi bulunmaktadır. Endüstriyel işletmelerde prosesten çıkan zararlı toz ve dumanın lokal ya da merkezi olarak bir ünitede toplanma işlemine toz toplama denilmektedir. Bu işlem yani uygulama sayesinde hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı korunmaktadır. Son dönemlerde birçok tesiste bu sistemler sık sık kullanılmaktadır.

Endüstriyel tesislerde imalat sahasında ortaya çıkan büyük tanecikli atıklar veya geri dönüşüme tabi tutulacak büyük toz partiküllerin çalışılan ortamdan uzaklaştırılması sağlayan sistemler toz toplama sistemleri olarak bilinmektedir. Bu sistemler havaya yayılan yoğun toz ve dumanın temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Toz partiküllerinin veya toz taneciklerinin ortamdan uzaklaştırılabilmesi için kullanılan makinelerin emiş gücünün yüksek olması gerekmektedir. Bu işlemleri uygularken hava sirkülâsyonunun çok iyi olması gerekir. En ufak bir tozun kaçması demek yangın çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden bu tür uygulamaların doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Günümüzde sanayi, fabrika gibi tesisler başta olmak üzere birçok alanda toz toplama ve filtre sistemleri kullanılmaktadır.

Son zamanlarda endüstriyel üretim yapan birçok işletmede toz toplama uygulamaları kullanılmaktadır. Bu uygulamaların asıl nedeni ortaya çıkan tozu, gazı veya dumanı hem insan sağlığına hem de çevre sağlığına zarar vermeden ortadan kaldırmaktır. Bu uygulamaların yapıldığı alanlarda çalışan personellerin daha temiz bir ortamda çalışmaları sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistemler sayesinde üretimde de aksama olmamakta ve daha fazla üretim yapılabilmektedir. Bu sistemler hem lokal hem de merkezi toz toplama sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Firmamız tesisiniz için en uygun olanı belirledikten sonra makinelerin kurulumunu gerçekleştirmektedir. Sanayi, fabrika gibi alanlarda hem insanların sürekli hareket halinde olması hem de makinelerin sürekli çalışması ciddi oranda toz ve dumanın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Endüstriyel tesislerde, dükkânlarda veya evlerde toz toplama sistemlerinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle sanayi, fabrika gibi çok yoğun toza ve dumana maruz kalınan üretim ortamlarında bu sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Ortaya çıkan toz ve duman insan sağlığını ciddi şekilde risk altına sokmakla birlikte çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Dökümhane, boyahane, cilahane, çelikhane toz toplama sistemleri ile ortamda açığa çıkan ve havayı büyük ölçüde kirleten toz ve dumandan havayı temizleyebilmeniz mümkündür. Bu sistemler endüstriyel ya da ticari işlemlerden çıkan havanın kalitesini artırmak için tercih edilmektedir.

Toz toplama sistemlerinin genel olarak çalışma şeklinden bahsetmeniz gerekirse; bu sistemler bir filtre temizleme sistemi, bir toz haznesi, bir fan, bir toz filtresi ve bir toz toplama sisteminden oluşmaktadır. Firmamız bünyesinde üretimi yapılan bu sistemler büyük miktarda toz yüküyle başa çıkabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Üretim anında havaya yayılan toz veya duman, makinenin içerisindeki filtrelerden geçerek toz haznesinde birikir. Böylelikle havaya yayılan yoğun toz ve dumandan ortam arındırılmış olur. Bunkar Makina olarak, önce insan sağlığı diyoruz ve insan hayatına değer katacak kalıcı çözümler üretiyoruz. Sitemizde bulunan tüm ürünler ilgili detaylı bilgi almak için iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

Toz toplama sistemleri birbirinden farklı güç ve filtre alternatiflerine sahiptir. Hangi sistemin hangi tesiste kullanılacağına karar vermek oldukça önemlidir. Bunun için uzman ekibimiz yerinde keşif yapmaktadır. Keşiften sonra ise sistemlerin nerelere kurulacağı belirlenmektedir. Toz toplama makinesi seçerken çalışılan üretim ortamında ortaya çıkan toz ve duman gibi hava kirleticileri dikkate alınmaktadır. Her tesis için farklı özelliklere sahip sistemler tercih edilmektedir. Üretim alanında ortaya çıkan toz, duman veya gazın cinsine, yapısına, tanecik boyutuna, yoğunluğuna, kütlesel ağırlığına göre filtre seçimi yapılması gerekmektedir. Eğer yanlış filtre seçimi yapılırsa beklenen verimin alınabilmesi mümkün değildir. Bu yüzden mutlaka kullanılacak sisteme uygun fitre seçiminin yapılmasına özen gösterilmelidir.

TOZ TOPLAMA HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Endüstriyel üretim alanlarında gözle görülen veya görülmeyen toz taneciklerini ortamdan uzaklaştırmak için top toplama sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler ortamda açığa çıkan zararlı tozları, dumanı veya gazı toplayarak bir filtreleme aşamasından geçirmekte ve faaliyet alanından hızla uzaklaştırmaktadır. Bunkar Makina olarak, hem insan sağlığına hem de çevre sağlığına ciddi zararlar veren bu durumu ortadan kaldırmak için firmamız bünyesinde gerçekleştirilen endüstriyel toz toplama ve filtre sistemlerimiz ile faaliyet alanında ortaya çıkan toz taneciklerinin ortama yayılmadan toplanmasını sağlamaktayız. Firma olarak sanayi, fabrika gibi endüstriyel alanlarda yaşanan bu olumsuz durumu alanında uzman olan ekibimiz ile birlikte en hızlı şekilde çözmekteyiz.

Günümüzde birçok alanda toz toplama sistemleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemlerin en sık tercih edildiği alanlar aşağıdaki listede yer almaktadır.

 • Dökümhaneler
 • Hammadde tesisleri
 • Fabrikalar
 • Sanayiler
 • Çimento sektörü
 • İlaç sektörü
 • Çelikhaneler
 • Plazma lazer kesim makinelerinden çıkan tozlar
 • Boyahaneler
 • Havacılık sektörü
 • Tarım sektörü
 • Kimya sektörü
 • Plastik ve ambalaj sektörü
 • Seramik tesisleri
 • Ağaç ve kereste tesisleri
 • Otomotiv sektörü
 • Demir çelik tesisleri
 • Lastik üretimi yapan yerler

Dolum, eritme, kaynak, taşlama yapan firma gibi birçok alanda toz toplama sistemlerinden faydalanılmaktadır.

Bazı sanayi, fabrika gibi endüstriyel alanlarda insan sağlığını ciddi şekilde riske sokan toz partikülleri ortaya çıkmaktadır. Havaya yayılan bu toz partikülleri başta üretim alanında çalışan personellerin sağlığı olmak üzere, çevre sağlığını da ciddi şekilde etkilemektedir. Üretim alanlarında ortaya çıkan bu tozların veya dumanların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bir hayli fazladır. Ciddi solunum hastalıklarına sebep olan bu tozların ortamdan hızlı bir şekilde uzaklaştırılabilmesi için çelikhane toz toplama sistemleri tercih edilmelidir. Bu ortaya çıkan tozun veya dumanın faaliyet alanından uzaklaştırılması şarttır. Aksi halde hem insanlara hem de çevreye ciddi zararlar vermektedir. Firmamızda bu tozları yayılan ortamdan en hızlı şekilde temizlemeye yarayan toz toplama üniteleri mevcuttur.

Endüstriyel alanlarda üretim sırasında ortaya çıkan toz partiküllerini yok etmek için bu sistemlerden yararlanabilmeniz mümkündür. Bu tür tozlu veya dumanlı alanlarda çalışan personellerin sağlığından firmalar sorumludur. Personellerin yoğun toza maruz kalması ve çalışmaya devam etmesi mümkün değildir. Bu durum daha ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yoğun toza dumana maruz kalan personellerin haliyle iş performansı da düşmektedir. Bu yüzden firmaların toz toplama makinası kullanması ve ortaya çıkan bu tozları en hızlı şekilde ortamdan uzaklaştırması gerekmektedir. Her gün ortaya çıkan toz partikülleri temizlenmediğinde bir sonraki gün yeni tozlar eklenmektedir. Bu durum engellenmediği sürece hem firma hem de çalışanlar için daha büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bu tür toza maruz kalınan faaliyet alanlarına toz toplama sistemlerinin kurulması gerekmektedir.

DÖKÜMHANE TOZ TOPLAMA

Uzun yıllardır var olan tecrübemiz sayesinde dökümhane toz toplama sistemleri denilince ilk akla gelen firmalardan biri olmaktayız. Dökümhane uygulamasının tüm aşamalarında uzman ekibimiz ve yetkin kadromuzla, müşterilerimize teknik şartname hazırlamadan filtrelerin imalat ve montaj aşamalarına kadar tüm süreç boyunca yardımcı olmaktayız. Ayrıca satış sonrası bakım, kullanım desteği gibi tüm acil durumlarda da uzman saha ekiplerimiz her zaman yanınızda olmaktadır.

Dökümhane toz toplama sistemleri, havalandırma sistemleri gibi işlemlerin doğru yapılması gerekmektedir. Özellikle endüstriyel alanlarda sıklıkla ihtiyaç duyulan bu uygulamalar, üretim tesislerinin verimliliğinin artmasında, çalışanların sağlığının korunmasında ve çevre kirliliği bakımından önem taşımaktadır. Üretim alanlarının doğru uygulamalar kullanılarak havalandırılması, dökümhane toz toplama işlemlerinin işinin ehli uzman firmalar tarafından yapılması, sağlık ve hava kirliliği açısından son derece önemlidir. Toz toplama işleminin detaylı videosu Instagram hesabımızdaki bu linkten ulaşabilirsiniz.

Dökümhane toz toplama sistemleri denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri biziz. Bunkar Makina olarak, siz değerli müşterilerimiz için en iyi ürünleri tasarlıyor ve üretiyoruz. Alanında uzman ekimiz ile birlikte sizlere toz toplama sistemleri ile ilgili her türlü desteği sağlamaktayız. Dökümhanelerdeki var olan toz toplama sistemlerinin bakım ve onarımı ya da sıfırdan toz toplama sistemi kurma gibi işletmenizin ihtiyacınıza yönelik her türlü desteği vermekteyiz. Dökümhane gibi endüstriyel işletmelerde üretim anında ortaya çok yoğun toz veya duman çıkmaktadır. Bu ortaya çıkan tozlar ve dumanlar çalışanların sağlığını ciddi şekilde bozmaktadır. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkilemekle birlikte çevre kirliliğine de sebep olmaktadır.

Endüstriyel alanlarda çalışanların devamlı hareket halinde olması ve makinelerin çalışmasından dolayı ortaya ciddi miktarda toz ve duman çıkmaktadır. Bu tozun ve dumanın temizlenmemesi insan sağlığını ve çevreyi ciddi risk altına sokmaktadır. Toz toplama sistemleri kullanılarak bu olumsuz hava şartlarının önüne geçilebilmesi mümkündür. Ortaya çıkan bu tozlar veya dumanlar verimli ve sağlıklı çalışma şeklini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durum yalnızca toz veya duman çıkan ortamlar için değil; gaz, buğu, metal buharı gibi zararlı maddelerin çıktığı her ortam için geçerlidir. Bu tür zararlı maddelerin insan sağlığını ve etkilemeden ve çevre kirliliğine sebep olmadan hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için de bu toz toplama sistemlerinin kullanılması şarttır.

Dökümhane, sanayi gibi endüstriyel tesislerde üretim esnasında havaya çok fazla toz partikülü karışmaktadır. Bu tozlar başta çalışanları sonrasında doğayı ciddi şekilde etkilemektedir. Firmamız toz toplama sistemlerinin tamamını kendi tasarlayıp üretmektedir. Dökümhane uygulamasının tüm aşamalarında alanında uzman olan ekimiz her zaman yanınızda olmaktadır. Toz toplama filtrelerinin seçiminden montajına kadar tüm süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bunun dışında satış öncesi sizlere destek verdiğimiz gibi satış sonrası için de her zaman destek vermekteyiz. Endüstriyel tesislerde bu tür sistemlerin var olması kesinlikle önemlidir. Bu sistemlerin doğru bir şekilde kurulması ve makinelerde kullanılacak filtrelerin doğru bir şekilde seçilmesi son derece önemli bir konudur. Bütün bu süreçte tecrübeli ekibimiz her zaman yanınızda olacaktır.

Dökümhane toz toplama sistemleri filtre sistemleri gibi uygulamaların doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yanlış seçilen bir makine veya filtre torbası boşa zaman harcamak demektir. Üretim alanlarında bu tür sistemlerin kullanımı hem çalışanların sağlığını hem de çevre sağlığını korumakta büyük bir rol oynamaktadır. Toz toplama ve endüstriyel uygulamalar konusunda uzman olan ekibimiz, işletmeniz için sizlere en doğru uygulamayı tavsiye edecektir. Dökümhane gibi tesislerde toz ve dumanı kontrol altına almak son derece önemlidir. Temizlenmeyen tozlar ve dumanlar her geçen gün insan sağlığını daha da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Temizleme uygulamaları kullanılmadığı sürece çalışanların iş performansları da düşmekte ve hatta faaliyetlerin azalmasına sebep olmaktadır. Bu olumsuz durumların önüne geçmek için toz toplama uygulamalarının kullanılması gerekmektedir.

BUNKAR MAKİNA TOZ TOPLAMA

Bunkar Makina İmalat Isı San ve Tic Ltd Şti. olarak, gelişmekte olan sanayinin en büyük problemi olan emisyon ve çevre kirliliğini önlemek için toz toplama ve endüstriyel uygulamalar konusunda tecrübeliyiz. Toz toplama sistemleri Torbalı Filtre, Sulu Filtre ve Kartuş Filtre olmak üzere  3 ana başlıkta toplanmaktadır. Toz toplama cihazlarının seçimine geçmeden önce sistemi Torbalı filtre, Kartuş Filtre ve Sulu filtre olmak üzere 3 ana sistemden bahsedebiliriz.

Torbalı filtre, toz yoğunluğu yüksek işletmelerde, tozun kaynağından çekilmesi ile işlevini %99,9 olarak gerçekleştirir. Torbalı filtrede yan ekipman olan filtre torbaları ve filtre tel kafeslerinin de önemi büyüktür. Tel kafeslerinin filtre torbaları ile uyumu , toz geçirgenliği ve statik hesapları toz toplama sistemlerinin en önemli ekipmanlarındandır.

toz toplama

Doğru filtre torbası ve tel kafesi seçimi yapıldıktan sonra istenilen kapasite ve ölçüler doğrultusunda adetler belirlenir. bir toz toplama sisteminin kapasitesi genellikle m3/h cinsinden seçilir. Kapasite seçimi toz yoğunluğu, malzeme özelliği ve toz toplama sisteminin kurulacağı bölgeye göre değişiklik gösterir. Yanlış seçilen filtre torbası verimsiz ve bakıma muhtaç bir toz toplama sistemine sebep olur. Torbalı filtreler her ne kadar sorunsuz toz toplama sistemleri olsalar da yanlış seçim sisteme büyük zarar verebilir.

Torbalı filtrelerin en çok tesislerde görüleni Jet Pulse Filtre’ler olarak kullanılmaktadır. Jet Pulse Filtre demek , filtre torbalarına gelen kompresörlü havanın toz partiküllerini toz deşarj ünitelerine aktarmasına denir. Sistemde emiş yapan radyal fanın ters istikametine basınçlı havanın yollanması filtre torbalarının temizlenmesinde büyük rol oynar. Radyal fanın seçimi kapasite ve basınç dağılımı ile olur. Kapasite m3/h  olrak basın ise mmSS veya PA cinsinden bulunur. Jet Pulse Filtre sistemlerinde en önemli faktörlerden biri de radyal fanlardır.

ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

Radyal fanlar endüstride bir çok faaliyette hizmet etmektedirler. Özellikle hava, toz ve diğer uçucu gazların transferinde radyal fanların önemi büyüktür. Fan seçimlerinin mühendislik seçimi fan eğrileri ile yapılır. Doğru seçilmiş bir fan işletmede enerji verimliliği ve yüksek performans sağlar. Bunkar Makina olarak imal ettiğimiz fanların performans eğrileri istek doğrultusunda kullanıcıya verilir. Radyal fanların gövde malzeme kalınlıkları ve rulman seçimleri işletme için büyük önem taşır.

Bunkar Makina bünyesinde endüstriyel işletmelere yönelik özel toz toplama sistemleri kurulmaktadır. Bunun için ilk olarak firmamız bünyesinde görev alan ve alanında uzmanlaşmış olan bir ekip tarafından işletmenizde bir keşif yapılmaktadır. Bu keşfin temel amacı işletmenizdeki toz partiküllerinin yoğunluğunu ölçmek ve bu yoğunluğa göre hangi sistemlerin kurulması gerektiğini netleştirmektir. Herhangi bir endüstriyel faaliyet gösteren işletmede bu tür sistemlerin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için işletmenin büyüklüğü ve toz yoğunluğunun bilinmesi gerekmektedir.

Keşif ve planlama sonrası işletmenin ihtiyaç duyduğu makineler tespit edilmektedir. Son olarak da bu toz emiş gücüne sahip makinelerin kurulumuna başlanmaktadır. Endüstriyel işletmelerde solunan havanın temiz kalması kesinlikle önemlidir. Havanın temiz kalması çalışan personellerin daha iyi iş yapabilmesi anlamına gelmektedir. Doğru toz toplama makinesi seçimi ile hem çalışanlarınız üretim anında rahat bir nefes almakta hem de doğa ferahlığını korumaktadır. Tecrübeli ekimiz ile tüm endüstriyel tesisler içerisinde oluşan tozu, dumanı veya gazı hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaktayız. Firmamız sizlere hem toz toplama hem de havalandırma konusunda en kalıcı çözümleri sunmaktadır.

Endüstriyel toz toplama sistemlerinin diğer alt başlığı olarak Kartuş filtre sistemini söyleyebiliriz. Kartuş filtreler Jet pulse filtrelere göre daha ekonomik olmakla birlikte toz yoğunluğu fazla olmayan tesislerde kullanılır. Kartuş filtrelerin seçimi, adetleri ve performans değerlerinin seçimi işletmeler için büyük önem taşır. Kartuş filtreler de torbaları filtreler gibi jet pulse özelliği taşır yani, basınçlı havanın kartuşları temizlemesi ile kendini yenileme özelliğine sahiptir.

Kartuş filtrelerin jet pulse torbalı filtreye göre boyutlarının ufak olmasının sebebi içinde bulunan filtrelerin yüzey alanlarının fazla olmasıdır. Burada en önemli hesapla toz cinsi ve yoğunluğa göre doğru filtreyi kullanmaktır. Bunkar makine olarak kullanılan kartuş filtrelerin imalatlarını kendimiz yapmaktayız. Jet pulse kartuş filtrelerde emişi sağlayan endüstriyel fanlar uzman kadromuz tarafından seçilip, sektörde en performanslı cihazları kullanmaktadır.

TOZ TOPLAMA NERELERDE KULLANILIR?

Toz toplama terimini genel olarak alırsak, kullanıldığı alanlar; dökümhaneler, çelikhaneler, hammadde tesisleri, boya tesisleri, üretim tesislerindeki kaynak tozu çıkışları, plazma lazer kesim makinelerindeki tozlar, kimya sektörü, tarım sektörü, havacılık sektörü. Bunkar Makina kullanım alanlarınıza göre doğru toz toplama sistemlerini üretmekte olup, sunduğu kalite ile sektörde lider firmalardan biridir.

Endüstriyel üretim alanlarında gözle görülen veya görülmeyen toz taneciklerini ortamdan uzaklaştırmak için top toplama sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler ortamda açığa çıkan zararlı tozları, dumanı veya gazı toplayarak bir filtreleme aşamasından geçirmekte ve faaliyet alanından hızla uzaklaştırmaktadır. Bunkar Makina olarak, hem insan sağlığına hem de çevre sağlığına ciddi zararlar veren bu durumu ortadan kaldırmak için firmamız bünyesinde gerçekleştirilen endüstriyel toz toplama ve filtre sistemlerimiz ile faaliyet alanında ortaya çıkan toz taneciklerinin ortama yayılmadan toplanmasını sağlamaktayız. Firma olarak sanayi, fabrika gibi endüstriyel alanlarda yaşanan bu olumsuz durumu alanında uzman olan ekibimiz ile birlikte en hızlı şekilde çözmekteyiz.

Bazı sanayi, fabrika gibi endüstriyel alanlarda insan sağlığını ciddi şekilde riske sokan toz partikülleri ortaya çıkmaktadır. Havaya yayılan bu toz partikülleri başta üretim alanında çalışan personellerin sağlığı olmak üzere, çevre sağlığını da ciddi şekilde etkilemektedir. Üretim alanlarında ortaya çıkan bu tozların veya dumanların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bir hayli fazladır. Ciddi solunum hastalıklarına sebep olan bu tozların ortamdan hızlı bir şekilde uzaklaştırılabilmesi için çelikhane toz toplama sistemleri tercih edilmelidir. Bu ortaya çıkan tozun veya dumanın faaliyet alanından uzaklaştırılması şarttır. Aksi halde hem insanlara hem de çevreye ciddi zararlar vermektedir. Firmamızda bu tozları yayılan ortamdan en hızlı şekilde temizlemeye yarayan toz toplama üniteleri mevcuttur.

Endüstriyel alanlarda üretim sırasında ortaya çıkan toz partiküllerini yok etmek için bu sistemlerden yararlanabilmeniz mümkündür. Bu tür tozlu veya dumanlı alanlarda çalışan personellerin sağlığından firmalar sorumludur. Personellerin yoğun toza maruz kalması ve çalışmaya devam etmesi mümkün değildir. Bu durum daha ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yoğun toza dumana maruz kalan personellerin haliyle iş performansı da düşmektedir. Bu yüzden firmaların toz toplama makinesi kullanması ve ortaya çıkan bu tozları en hızlı şekilde ortamdan uzaklaştırması gerekmektedir. Her gün ortaya çıkan toz partikülleri temizlenmediğinde bir sonraki gün yeni tozlar eklenmektedir. Bu durum engellenmediği sürece hem firma hem de çalışanlar için daha büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bu tür toza maruz kalınan faaliyet alanlarına toz toplama sistemlerinin kurulması gerekmektedir.

TOZ TOPLAMA İMALATI NASIL YAPILIR?

İlk olarak yerinde keşif yapılarak tozun kaynak veya kaynakları bulunur. Üretimdeki personellerin görüş ve toz alanındaki istekleri dinlenir. Keşif sonrası tecrübeli ekibimiz tarafından Toz toplama ile ilgili hangi toz toplama tesisinin seçileceği hesaplanır. Toz toplama ile ilgili kullanışlı ve ihtiyaca yönelik toz toplama tesisi seçildikten sonra imalata projeler hazırlanır. Toz toplama tesisi ile ilgili tüm yan ekipmanlar (toz torbaları, valfleri, radyal fan seçimi) seçildikten sonra imalata devam edilir. Seçilen toz toplama tesisi işletmede uygun alana koyulduktan sonra borulama devresi projeye müteakip devam eder ve sistem termin süresine uyularak teslim edilir.

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

Toz toplama olarak açıkladığımız Jet Pulse Torbalı Filtre ve Jet Pulse Kartuş Filtre‘ lerin yanı sıra, sulu sistem filtrelerde tercih sebebidir. Sulu filtreler, bakım ve enerji olarak kendilerini sektörde ispat etmiş olsalar da kullanıldıkları alanlar maalesef kısıtlıdır. Sulu filtreler genellikle toz özelliği patlama riski bulunan veya etrafa koku saçan işletmelerde kullanılır. Sulu filtreler tozu su ile karıştırarak, seperetör kanatlardan geçirir. Sudan ağır olan malzemeler dalgalanma sonrası sudan aşağı çökerek toz bertaraf edilir.

Burada suya kaldırma özelliğini veren diğer toz toplama sistemlerinde de kullandığımız radyal fanlardır. Mühendislik tasarımı sonrası seçilen radyal fanlar doğru kapasite ve basınçta seçildiği için, su fandan geçmez. Sulu sistem içerisinde bulunan seperatör ve radyal fan iç gövdesi 304 kalite seçilmelidir.

İlaç, gıda, plastik, ambalaj, seramik tesisleri, metal işleme, lastik üretimi, temizlik kâğıdı ve diğer kâğıt üretimleri, çimento, demir-çelik üretimi yapan fabrikalarda prosesten çıkan zararlı tozların merkezi veya lokal olarak bir ünitede toplanmasına toz toplama işlemi denmektedir. Özellikle fabrikaların üretim alanlarında yaşanan bu durum çevre kirliliğine ciddi bir şekilde sebep olmaktadır. Ortaya çıkan toz partiküllerinin özelliklerine göre doğru filtre kullanımı son derece önemlidir. Filtrelerden en uygun olanı seçilerek, doğru mühendislik tasarımı, projelendirme ve uygulama ile birlikte tozdan kurtulma çalışmaları uygulanmaktadır. Şirketimiz bu konu da oldukça tecrübelidir. Fabrika veya işletmeler içerisinde kolaylıkla hareket edebilen pratik toz toplama sistemleri sayesinde maksimum verimlilikte tozsuzlaştırılma sağlanmaktadır.

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİNİN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Toz toplama ile ilgili  gerekli cihaz seçildikten sonra kullanılan ekipmanların bakımı ile ilgili kullanım kılavuzu gerekli kişilere verilir. Toz toplama sistemleri doğru kişiler tarafından seçildiği taktirde uzun yıllar sorunsuzca çalışır. Torbalı filtre ve kartuş filtrede filtre ekipmanları kullanılan toz cinsi ve özelliğine göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca toz toplama sistemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli şey özellikle kartuş ve torbalı filtrelerde yeterli yüzey alanının seçilmesidir. Yeterli yüzey alanının ve filtre torbasının eksik olması toz toplamalarda çok büyük problemler çıkartır.

Bunkar Makina olarak toz toplama sistemleri konusunda vermiş olduğumuz hizmet ve güven sayesinde bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Bizlerle çalışmış ve hala çalışmaya devam eden sektörün öncü firmalarından aldığımız olumlu dönüşler bizlerin kaliteden ödün vermeyen bir firma olmanın kanıtıdır. Sektörde tecrübeli kadromuz ile devam eden %100 yerli üretim parkurumuz her geçen gün yeniliğe açıktır. Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için, iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN FİLTRELER

Endüstriyel uygulamalarda uzman olan şirketimiz çevre kirliliğine sebep olan tozları ortadan kaldırmak adına birçok filtre seçeneği sunmaktadır. Bu filtreler, toz partiküllerinin özelliklerine göre değişmekle birlikte en uygun olanı kullanılmaktadır. Torbalı Filtre, Sulu Filtre, Kartuş Filtre, Mobil Filtreler, Yağ Buharı Filtresi, Titreşim Motorlu Filtre, Yağ Dumanı Filtresi, endüstriyel havalandırma filtreleri arasında yer almaktadır. Özellikle toz yoğunluğu çok fazla olan işletmelerde hem sağlık açısından hem de çevre kirliliği açısından bu endüstriyel ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Doğru filtre seçilmesi oldukça önemlidir. Eğer yanlış filtre seçilirse bu durum sisteme zarar verebilmektedir. Burkar Makina olarak, müşterilerimiz için en doğru hizmeti vermeye özen gösteriyoruz.

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN FİLTRELERİN ÖZELLİKLERİ

Her filtrenin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Yanlış filtre kullanımı sistemin bozulmasına ve ciddi zarar görmesine sebep olabilir.

Torbalı Filtreler: Kirli hava temizliği gerektiren özel ekipmanlardır. Bu filtrelerin yan ekipmanı olan filtre torbaları ve tel kafeslerinin önemi büyüktür. Bu filtreler, tozların kuru olarak ayrılması için veya yararlı tozun akış havasından çıkarılması ve prosese geri kazandırılması için kullanılmaktadır. İşlem tamamlandıktan sonra havanın temizliği %99.99’a ulaşmaktadır. Bu filtreler özellikle çimento fabrikaları, cam üretim, gübre ağaç, maden, metalürji, dökümhaneler gibi tesislerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sulu Filtre: Çoğunlukla çok riskli toz kategorisine giren, yoğun hava kirliliği olmasa da toz kirliliğinin maksimum seviyede olduğu ortamlarda sulu filtreli sistemlerin kullanılması daha uygundur. Bu filtreler, tozun havadan ayrılmasına yardımcı olur. Özellikle Maden ve Hammadde sektöründe, havacılık, kimya, ilaç, tarım sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

bunkar makina toz toplama sistemleri

Kartuş Filtre: Bu filtreler aslında torbalı filtreler ile aynı çalışma sistemine sahiptir. Filtrasyon malzemesi olarak torba yerine kartuşlar kullanılmaktadır. Farklı basınç ölçümü ile otomatik filtre temizliği gibi önemli özelliklere sahip olan bu filtreler, aynı ölçüdeki torbaya göre daha fazla filtrasyon oranı sağlamaktadır. Burada da önemli olan tozun cinsi olmakla birlikte doğru filtre seçimidir. Bunkar Makina olarak kullanılan kartuş filtrelerin üretimini kendimiz yapmaktayız.

Mobil Filtreler: Bu filtreler, kaynak dumanı ve daha hafif toz partiküllerinin emişi ve filtrelenmesinde tercih edilmektedir. Yüksek hareket kabiliyetleri ve 360 derece çalışma alanları sayesinde kullanan kişilere rahat çalışma fırsatını sunmaktadır. Ayrıca temizlenerek tekrar kullanabilir filtrelerden oluşmaktadır. Sürekli kullanılmamakla birlikte hafif tozlar için uygundur. Bunkar Makina olarak, müşterilerimizin tüm beklentilerine karşılık veriyor, kaliteli hizmet anlayışımız ile endüstriyel uygulamalar alanında hizmetlerimize devam ediyoruz.

Yağ Buharı ve Yağ Dumanı Filtresi: Bu filtreler, çoğunlukla yağ buharının veya dumanının yüksek olduğu cnc metal işleme tezgâhlarında kullanılmaktadır. Tezgâhlardan sızan yağı ve dumanı kaynağından yakalayarak aşamalı filtrasyon teknolojisi ile filtre etmektedir. Dökümhane, Çimento, Kumlama, Metal İşleme, Otomotiv Sanayi, Gıda Sanayi, Kimya ve Seramik sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu filtreler tamamen özel tasarım olduğu için sessiz çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı işletmelerin iç mekânında da rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yağ drenaj kabininde bulunan sifon sayesinde atık yağı tekrar besleme kabinine göndererek, geri kazanım sağlamaktadır.

Titreşim Motorlu Filtre: Titreşim motorlu filtreler, çoğunlukla merkezi sistem toz ve duman emme uygulamalarında tercih edilmektedir. Yüksek statik basınçlı aspiratörler aracılığıyla kirli hava emilerek, filtreye gönderilir. Genelde toz için kendinden flanşlı yuvarlak hava kanalları kullanılmaktadır. Filtre torbası, iğneli polyester filtrelerden oluşmaktadır. Torba kafesi ise silindir şeklindedir ve etrafını saran torbaya iskelet görevi görmektedir. Tozlu hava filtre içine basınç ile girer ve ardından havaya temiz bir şekilde gönderilir. Daha detaylı bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TOZ TOPLAMADA DOĞRU FİLTRE SEÇİMİ

Toz toplama filtrelerinde uygun olanı seçmek son derece önemlidir. Yanlış ve uygun olmayan filtre kullanılırsa sistem bozulabilir. Bu durumda istenmeyen olumsuz durumlar yaşamanıza sebep olur. Filtreler dışında tel kafeslerinin uyumu da önemli bir durumdur. Tel kafeslerin fitre torbaları ile uyumu, toz geçirgenliği, statik hesapları toz toplama sistemlerinde son derece önemlidir. Özellikle bütün filtre çeşitleri arasında torbalı filtreler en sorunsuz çalışanlardır fakat bu filtrelerde de yanlış bir seçim olduğunda sisteme büyük zararlar verebilmektedir.

Toz toplama üniteleri 7500 m3/h den başlayarak işletmenin kapasitesine göre üretilen ürünlerdir. Gerektiğinde yerinde kurulumu yapılabilen üniteler olmakla birlikte cıvata ve somun ile montajı yapılmaktadır. Her türlü çevre şartlarına uygun olarak üretilen toz toplama ünitelerini Bunkar Makina olarak, doğru bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Temiz havanın her koşulda en önemli gereksinim olduğunu biliyoruz. Özellikle doğal veya insan kaynaklı kirleticiler ilk olarak insan sağlığını etkilemekte sonrasında da üretilen ürünlerin zarar görmesine sebep olmaktadır.

NEDEN BUNKAR MAKİNA?

Çalışma ortamlarındaki kirli hava sadece çalışan personeller için değil, üretilen ürünler, makineler, otomasyon, ölçüm aletleri de bu durumdan ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Tozlu hava, temizlenmekse bir süre sonra üretim kayıplarına ve ciddi zararlara yol açabilmektedir. Burada yapılması gereken tek çözüm, filtrasyon sistemlerini kullanmaktır. Endüstriyel uygulamalarda gerekli olan tüm özeni gösterdiğimize inanıyoruz. Tüm endüstriyel alalarda kullanıma uygun toz toplama sistemleri geliştiriyoruz. Çalışma ortamındaki havanın temiz olması hem verimliliğin artmasına büyük ölçüde etki olmaktadır hem de çalışanların daha iyi çalışması üzerinde büyük rol oynamaktadır.

Bunkar Makina olarak, sizler için en iyi ürünleri tasarlıyor ve üretiyoruz. Sektörde uzman ekimiz ile devam eden %100 yerli üretim parkurumuz her geçen gün kendine yenilemeye devam etmektedir. Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve size özel çözümlerimizi detaylı bir şekilde öğrenmek için iletişim sayfasında bulunan bilgiler üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.